top of page

Diensvoorwaardes

DIENSVOORWAARDES

Inwerkingtredingsdatum: 01 Januarie 2021

Respekteer ander, gehoorsaam die wet en verwerk betaalstate!

KarbonPay, LLC (“KarbonPay,” “ons”, “ons” of “ons”) bedryf die Karbonpay.com -webwerf, wat Service as Software (Saas) en die KarbonPay.com -mobiele toepassing (die “Service”) kan insluit ).

KarbonPay lewer die diens aan u onderhewig aan die volgende bepalings en voorwaardes:

Deur die diens te gebruik, aanvaar u al die voorwaardes en voorwaardes van die privaatheidsbeleid en hierdie diensvoorwaardes en verteenwoordig ons dat u 18 jaar oud of ouer is en wettig bevoeg is om in die bepalings en voorwaardes in te gaan en in te stem. DIE PRIVAATHEIDSBELEID EN HIERDIE BEDIENINGSVOORWAARDES OF IS DIE OUER OF GEMAGTIGDE VOOG VAN IEMAND MINDER AS 18 JAAR OUDERDOM VIR WIE U 'N REKENING GESKEP HET.

 

AS U NIE DIE PRIVAATHEIDSBELEID EN DIE DIENSVOORWAARDES AANVAAR NIE, IS U DAN NIE MAGTIG OM DIE DIENS TE GEBRUIK NIE.

HIERDIE DIENSVOORWAARDES INSLUIT (1) 'N ARBITRASIEBEPALING; (2) 'N AFGIFTE VAN REGTE OM' N KLASAKSIE TEGEN ONS TE BRING; EN (3) 'N VERSKRYWING VAN U VAN ALLE EISE VIR SKADE TEGEN ONS WAT U KAN UITGEBRUIK UIT DIE GEBRUIK VAN DIE DIENSTE.

Deur die diens te gebruik, stem u hiermee in tot hierdie bepalings.

Diens

KarbonPay bied 'n versameling inhoud, hulpbronne, gereedskap en tegnologieë wat gebruikers in staat stel om betaalstaat (die ' diens ') te verwerk. KarbonPay behou die reg voor om te eniger tyd en van tyd tot tyd die diens (of enige deel daarvan) te verander of te staak, met of sonder kennisgewing. U stem in dat KarbonPay nie aanspreeklik is vir u of teen enige derde party vir enige wysiging, opskorting of staking van die Diens nie.

Inhoud

U verstaan dat alle inligting, data, teks, sagteware, musiek, klank, foto's, grafika, video, boodskappe, etikette of ander materiaal (" inhoud "), hetsy in die openbaar of privaat oorgedra, die verantwoordelikheid van die persoon is van wie die inhoud ontstaan het. Dit beteken dat u, en nie KarbonPay nie, heeltemal verantwoordelik is vir alle inhoud wat u oplaai, plaas, e -pos, stuur of andersins beskikbaar stel via die diens. KarbonPay beheer nie die inhoud wat via die diens geplaas word nie en waarborg dus nie die akkuraatheid, integriteit of kwaliteit van sodanige inhoud nie. U verstaan dat u deur die gebruik van die Diens per ongeluk blootgestel kan word aan inhoud wat aanstootlik, onwelvoeglik of aanstootlik is. KarbonPay is onder geen omstandighede aanspreeklik op enige manier vir enige inhoud nie, insluitend, maar nie beperk nie tot, enige foute of weglatings in enige inhoud, of enige verlies of skade van enige aard wat ontstaan as gevolg van die gebruik van geposte inhoud, per e -pos , gestuur of andersins beskikbaar gestel via die Diens.

U erken dat KarbonPay inhoud al dan nie vooraf kan skerm nie, maar dat KarbonPay en sy ontwerpers na goeddunke die reg het (maar nie die verpligting nie) om vooraf inhoud te weier, te weier of te skuif wat beskikbaar is via die diens . Sonder om die voorafgaande te beperk, het KarbonPay en sy ontwerpers die reg om enige inhoud wat hierdie diensbepalings skend of andersins aanstootlik is, te verwyder. KarbonPay mag enige Inhoud op die Diens om enige rede verwyder en kan gebruikers te eniger tyd opskort of beëindig of gebruikersname herwin, sonder aanspreeklikheid of kennisgewing aan u.

Ons behou ook die reg voor om toegang tot, lees, bewaring en openbaarmaking van enige inligting wat ons redelikerwys nodig is om (i) aan die toepaslike wet, regulasie, regsproses of regeringsversoek te voldoen, (ii) die diensbepalings af te dwing, insluitend ondersoek na moontlike oortredings hiervan, (iii) bedrog, veiligheid of tegniese probleme opspoor, voorkom of andersins aanspreek, (iv) reageer op versoeke vir gebruikersondersteuning, of (v) die regte, eiendom of veiligheid van KarbonPay, sy gebruikers, beskerm , en die publiek.

U verstaan dat die diens en sagteware wat in die diens vervat is, sekuriteitskomponente kan insluit wat toelaat dat digitale materiaal beskerm word, en dat die gebruik van hierdie materiaal onderhewig is aan die gebruiksreëls wat deur KarbonPay en/of inhoudverskaffers gestel is wat inhoud aan die diens verskaf. U mag nie probeer om enige van die gebruiksreëls wat by die diens ingebed is, te ignoreer of te omseil nie. Enige ongemagtigde reproduksie, publikasie, verdere verspreiding of openbare uitstalling van die materiaal wat op die diens verskaf word, geheel of gedeeltelik, is streng verbied sonder vooraf skriftelike toestemming van KarbonPay.

KarbonPay eis nie eienaarskap van inhoud wat u indien of beskikbaar stel vir opname in die diens nie. Met betrekking tot die inhoud wat u voorlê of beskikbaar stel vir opname op publiek toeganklike gebiede van die diens, gee u KarbonPay egter die volgende wêreldwyd, royalty-vrye, ewige, onherroeplike, oordraagbare, nie-eksklusiewe lisensie, met reg op onderlisensie, om te gebruik , versprei, reproduseer, wysig, pas aan, publiseer, vertaal, stuur, publiseer en vertoon in die openbaar enige inhoud wat u indien of beskikbaar stel vir insluiting op publiek toeganklike gebiede van die diens en om sodanige inhoud nou in ander werke in enige formaat of medium op te neem bekend of later ontwikkel.

Minderjariges en kinders

KarbonPay is bekommerd oor die veiligheid en privaatheid van al sy gebruikers, veral kinders. Om hierdie rede moet ouers of voogde van kinders onder die ouderdom van 18 wat hul kinders toegang tot die Diens wil toelaat, 'n rekening skep wat deur 'n wettige voog van ten minste 18 jaar onderhou word en die gebruik van die kind monitor. Deur 'n kind toegang tot u rekening te gee, gee u ook u kind toestemming om toegang tot alle areas van die diens te verkry. Onthou asseblief dat die diens bedoel is om 'n breë gehoor aan te spreek. As wettige voog is dit dus u verantwoordelikheid om te bepaal of die diens geskik is vir u kind.

Lidrekeninge

Alhoewel baie dele van die diens nie geregistreer is nie, kan u as gebruiker van KarbonPay registreer om meer toegang of voorregte te geniet. As u kies om te registreer, sal u 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang nadat die diens se registrasieproses voltooi is. U is verantwoordelik vir die vertroulikheid van die wagwoord en rekening en is volledig verantwoordelik vir alle aktiwiteite wat onder u wagwoord of rekening plaasvind. U stem in om (a) KarbonPay onmiddellik in kennis te stel van enige ongemagtigde gebruik van u wagwoord of rekening of enige ander sekuriteitsbreuk, en (b) te verseker dat u aan die einde van elke sessie u rekening verlaat. KarbonPay kan en is nie aanspreeklik vir enige verlies of skade wat voortspruit uit u versuim om u rekening te beskerm nie.

U erken dat KarbonPay algemene praktyke en beperkings rakende u rekening en die gebruik van die diens kan bepaal. U stem in dat KarbonPay geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid het vir die verwydering of versuim om boodskappe en ander kommunikasie of ander inhoud wat deur die diens onderhou of versend word, te stoor nie. U erken dat KarbonPay die reg voorbehou om rekeninge wat vir 'n lang tyd onaktief is, af te meld.

GEEN regsadvies nie

Die diens en alle inhoud word slegs vir algemene inligtingsdoeleindes verskaf en weerspieël moontlik nie huidige regsontwikkelings, uitsprake of skikkings nie. Enige inligting in die inhoud of hierdie diens moet byvoorbeeld nie as regsadvies, belastingadvies of rekeningkundige advies beskou word nie, en is nie bedoel om 'n plaasvervanger vir regsadvies oor enige onderwerp te wees nie. Geen ontvanger van die inhoud van die diens mag optree of daarvan weerhou om op te tree op grond van enige inhoud wat in die diens ingesluit is of toeganklik is, sonder om die gepaste regs- of ander professionele advies in te win oor die spesifieke feite en omstandighede ter sprake by 'n advokaat wat gelisensieer is in die staat, land of ander toepaslike lisensie -jurisdiksie van die ontvanger.

Betaling

Die volgende bepalings geld vir die Diens, tensy u dit skriftelik in kennis gestel word deur KarbonPay of 'n derde party.  Hierdie diensvoorwaardes bevat 'n verwysing en bevat die produkbestellings- en betaalvoorwaardes wat u per e -pos of via die webwerf, KarbonPay.com, vir die diens verskaf word.

Betalings word aan u in die toepaslike geldeenheid gefaktureer, soos aangedui in die produkbestelling of betalingsvoorwaardes wat u per e -pos of via die webwerf verskaf, en u rekening sal gedebiteer word wanneer u inteken en u betaalinligting verstrek.

U sal ons onmiddellik in kennis stel as u betalingsinligting nie akkuraat, aktueel en volledig is nie.  As u ons nie in kennis stel van die opdaterings van u betalingsinligting nie, om onderbrekings van die diens te voorkom, kan ons deelneem aan programme wat deur u betaalverskaffer ondersteun word om u betalingsinligting op te dateer, en u kan ons magtig om voort te gaan met die opgedateerde inligting wat ons verkry.  

Ons sal u diens outomaties hernu teen die huidige tariewe, tensy die diens gekanselleer of beëindig word.  Bykomende kansellasie- of hernuwingsvoorwaardes kan per e -pos of via die webwerf aan u verskaf word.

Gedrag

U stem in om die diens nie te gebruik om:

 • enige inhoud wat onwettig, skadelik, bedreigend, beledigend, teisterend, lasterlik, vulgêr, onwelvoeglik, seksueel eksplisiet, pornografies, lasterlik, indringend is op 'n ander se privaatheid, haatlik of raslik, etnies of andersins aanstootlik;

 • verpersoonlik enige persoon of entiteit, insluitend, maar nie beperk nie tot, 'n KarbonPay -verteenwoordiger, of u affiliasie met 'n persoon of entiteit verkeerdelik verklaar of op 'n verkeerde manier voorstel;

 • enige inhoud wat u nie die reg het om beskikbaar te stel onder enige wet of onder kontraktuele of vertrouensverhoudinge, oplaai, plaas, e -pos, stuur of andersins beskikbaar stel nie;

 • enige inhoud wat die persoonlike inligting van enigiemand anders insluit, oplaai, plaas, e -pos, stuur of andersins beskikbaar stel, wat inbreuk maak op enige patent, handelsmerk, handelsgeheim, outeursreg, publisiteitsregte of ander eiendomsregte van enige party;

 • materiaal oplaai, plaas, e -pos, stuur of andersins beskikbaar stel wat sagteware -virusse of enige ander rekenaarkode, lêers of programme bevat wat ontwerp is om die funksionaliteit van enige rekenaarprogrammatuur of hardeware of telekommunikasietoerusting te onderbreek, te vernietig of te beperk;

 • hou verkeerde of onwaar registrasie -inligting in;

 • die normale vloei van dialoog ontwrig of andersins optree op 'n manier wat ander gebruikers se vermoë om intyds uit te ruil negatief beïnvloed;

 • die Diens of bedieners of netwerke wat aan die Diens gekoppel is, inmeng of ontwrig, of enige vereistes, prosedures, beleide of regulasies van netwerke wat aan die Diens gekoppel is, nie gehoorsaam nie;

 • toegang tot, peuter met of gebruik nie-openbare areas van die Diens, KarbonPay se rekenaarstelsels of die tegniese afleweringstelsels van KarbonPay se verskaffers;

 • ondersoek, skandeer of toets die kwesbaarheid van enige stelsel of netwerk of breek of omseil enige sekuriteits- of verifikasiemaatreëls;

 • enige robot, spinnekop, webwerf -soek-/herwinningstoepassing of ander handmatige of outomatiese toestel of proses gebruik om die navigasiestruktuur of aanbieding van die diens of die inhoud daarvan op te haal, te indekseer, 'data -myn',

 • oortreding van opsetlike of onbedoelde wyse van enige toepaslike plaaslike, staats-, nasionale of internasionale wetgewing en enige regulasies wat van krag is; en/of

 • versamel of stoor persoonlike inligting oor ander gebruikers in verband met die verbode gedrag en aktiwiteite wat in die paragrawe hierbo uiteengesit word.

 

U stem in om nie vir enige kommersiële doeleindes, 'n deel van die diens, gebruik van die diens of toegang tot die diens te reproduseer, te dupliseer, te kopieer, te verkoop, te verhandel, te verkoop of te ontgin nie. U stem in dat u KarbonPay-rekening nie oordraagbaar is nie.

Beëindiging

U stem in dat KarbonPay, met of sonder oorsaak, en sonder vooraf kennisgewing, u KarbonPay -rekening en toegang tot die diens onmiddellik kan beëindig. KarbonPay kan met of sonder rede te eniger tyd en onmiddellik van krag word, na goeddunke van KarbonPay, insluitend maar nie beperk nie tot u versuim om aan hierdie bepalings en voorwaardes van die ooreenkoms te voldoen.

Omgang met adverteerders

U korrespondensie of sakeondernemings met of deelname aan promosies van adverteerders wat op of deur die diens gevind word, insluitend betaling en aflewering van verwante goedere of dienste, en enige ander bepalings, voorwaardes, waarborge of voorstellings wat met sulke transaksies verband hou, is uitsluitlik tussen u en sulke adverteerders. U stem in dat KarbonPay nie aanspreeklik of aanspreeklik is vir enige verlies of skade van welke aard ook al as gevolg van sodanige transaksies of as gevolg van die teenwoordigheid van sodanige adverteerders op die diens nie.

Skakels

Die Diens kan skakels na ander wêreldwye webwerwe of hulpbronne verskaf, of derde partye kan dit verskaf. Omdat KarbonPay geen beheer oor sodanige webwerwe en hulpbronne het nie, erken en aanvaar u dat KarbonPay nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sodanige eksterne webwerwe of hulpbronne nie en dit onderskryf en nie verantwoordelik of aanspreeklik is vir enige inhoud, advertensies, produkte of ander materiaal op of beskikbaar vanaf sulke webwerwe of bronne. U erken verder en stem in dat KarbonPay nie direk of indirek verantwoordelik of aanspreeklik is vir enige skade of verlies wat veroorsaak of beweer word veroorsaak deur of in verband met die gebruik van of vertroue op sodanige inhoud, goedere of dienste wat beskikbaar is op of deur middel van enige sodanige webwerf of bron.

Eiendomsregte

Alle regte, eiendomsreg en belang in en tot die diens, insluitend toepaslike outeursreg, handelsmerke en enige ander eiendomsreg, is en bly die eksklusiewe eiendom van KarbonPay en sy lisensiehouers. Alle handelsmerke, diensmerke, logo's, handelsname en enige ander eie aanduidings van KarbonPay wat hierin gebruik word, is handelsmerke of geregistreerde handelsmerke van KarbonPay. Ander produk- en maatskappyname wat op die diens genoem word, kan handelsmerke van hul onderskeie eienaars wees. KarbonPay behou alle regte voor wat nie uitdruklik in hierdie diensvoorwaardes verleen word nie.

KarbonPay verleen u 'n persoonlike, nie-oordraagbare en nie-eksklusiewe reg en lisensie om die voorwerpkode van sy sagteware op 'n enkele rekenaar te gebruik; met dien verstande dat u nie (en geen derde party toelaat nie) om 'n afgeleide werk te kopieer, te verander, 'n afgeleide werk daarvan te maak, agteruit te ontwerp, ommekaar te stel of andersins te probeer om 'n bronkode te ontdek, te verkoop, toe te ken, te onderlisensieer, 'n sekuriteitsbelang te verleen in of andersins enige reg op die sagteware oordra. U stem in om nie die sagteware op enige manier of vorm te verander nie, en ook nie om gewysigde weergawes van die sagteware te gebruik nie, insluitend (sonder beperking) vir die verkryging van ongemagtigde toegang tot die diens. U stem in om op geen ander manier toegang tot die diens te verkry nie, behalwe deur die koppelvlak wat deur KarbonPay verskaf word om toegang tot die diens te verkry.

Handelsmerkinligting

Alle KARBONPAY -handelsmerke en diensmerke en ander KarbonPay -logo's en produk- en diensname is handelsmerke van KarbonPay. Sonder voorafgaande toestemming van KarbonPay, stem u in om hierdie handelsmerke op geen manier te vertoon of te gebruik nie.

Kopieregbeleid

KarbonPay respekteer die intellektuele eiendomsreg van ander en verwag dat gebruikers van die diens dieselfde sal doen. KarbonPay voldoen aan die federale Digital Millennium Copyright Act (“ DMCA ”), waarvan die teks op die webwerf van die Amerikaanse kopieregkantoor gevind kan word by http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Ons sal reageer op kennisgewings van beweerde skending van outeursreg wat voldoen aan die DMCA en ander toepaslike wetgewing en behoorlik aan ons verskaf word. As u van mening is dat enige inhoud gekopieer of gebruik is op 'n manier wat 'n inbreuk op kopiereg uitmaak, voorsien ons asseblief van die volgende inligting:

 • 'n fisiese of elektroniese handtekening van die eienaar van die outeursreg of 'n persoon wat gemagtig is om namens hulle op te tree;

 • identifikasie van die kopiereg wat beweer is geskend;

 • identifisering van die materiaal wat beweer word dat dit 'n inbreuk maak of die onderwerp van inbreukmakende aktiwiteite is, en inligting wat redelik genoeg is om die materiaal (soos 'n url) op te spoor;

 • u kontakinligting, insluitend u adres, telefoonnommer en 'n e -posadres;

 • 'n skriftelike verklaring deur u dat u te goeder trou glo dat die gebruik van die materiaal op die manier waarop gekla word nie deur die outeursregteienaar, sy agent of die wet gemagtig is nie; en

 • 'n verklaring dat die inligting in die kennisgewing akkuraat is en dat u gemagtig is om namens die kopieregeienaar op te tree.

 

As u van mening is dat u verwyderde inhoud nie in werklikheid inbreuk maak nie, of dat u die nodige regte het om u inhoud te plaas, stuur 'n teenkennisgewing met die volgende inligting:

 • 'n fisiese of elektroniese handtekening van die eienaar van die outeursreg of 'n persoon wat gemagtig is om namens hulle op te tree;

 • u fisiese of elektroniese handtekening (met u volledige wettige naam);

 • identifisering van die inhoud wat verwyder is of waartoe toegang gedeaktiveer is en die plek waar die inhoud verskyn het voordat dit verwyder of gedeaktiveer is;

 • 'n verklaring dat u te goeder trou oortuig is, onder straf van meineed, dat die inhoud verwyder of gedeaktiveer is as gevolg van 'n fout of 'n verkeerde identifisering van die inhoud; en

 • u naam, adres, telefoonnommer en e -posadres, en 'n verklaring dat u die prosesdiens sal aanvaar van die persoon wat die oorspronklike kennisgewing van die beweerde oortreding verskaf het.

 

As ons 'n teenkennisgewing ontvang, kan ons 'n afskrif van die teenkennisgewing stuur aan die persoon wat beweer inbreuk op kopiereg en die persoon in kennis stel dat ons die verwyderde inhoud kan vervang. Tensy die oorspronklike persoon wat beweer inbreuk op outeursreg 'n aksie teen 'n hofbevel teen die inhoudverskaffer, lid of gebruiker indien, kan die verwyderde inhoud binne tien tot veertien werksdae of meer na ontvangs van die teenkennisgewing op KarbonPay se alleen vervang word diskresie.

Hou in gedagte dat die indiening van 'n verweerkennisgewing tot regsgedinge tussen u en die klaer kan lei om die eienaarskap te bepaal. Hou in gedagte dat daar nadelige regsgevolge in u land kan wees as u 'n vals of kwade trou bewering maak deur hierdie proses te gebruik.

Ons behou die reg voor om inhoud wat na bewering inbreuk maak, te verwyder sonder vooraf kennisgewing en na goeddunke. In gepaste omstandighede kan KarbonPay ook 'n gebruiker se rekening beëindig as die gebruiker 'n herhaaldelike oortreder is. Ons aangewese kopieregagent vir kennisgewing van beweerde kopieregskending wat op die diens verskyn, is:

Support@KarbonPay.com

 

Uitvoer- en handelsbeperkings

Hierdie diens word deur KarbonPay gelewer vanaf sy kantore in die Verenigde State van Amerika. U verklaar en waarborg dat u nie in 'n land geleë is wat onderhewig is aan 'n Amerikaanse regering se embargo of wat deur die Amerikaanse regering aangewys is as 'n 'terroriste -ondersteunende' land nie, en dat u nie op 'n lys van verbode Amerikaanse beperkte partye. U stem in dat u en u personeel wat die diens gebruik, nie die diens in u land mag ontvang nie.

Vrywaring

U stem in om KarbonPay en sy filiale, filiale, beamptes, agente, werknemers, vennote en lisensiehouers vry te stel van enige eis of eis, insluitend redelike prokureursfooie, gemaak deur 'n derde party as gevolg van of voortspruitend uit die inhoud wat u indien, plaas, stuur of andersins beskikbaar stel deur die diens, u gebruik van die diens, u verbinding met die diens, u skending van die diensbepalings of u skending van enige ander regte.

VRYWARING VAN GARANTIES

U VERSTAAN UITDRUKKEND EN STEM DAARVAN DAT:

 • U GEBRUIK VAN DIE DIENS IS OP U ENIGE RISIKO. Die diens word gelewer op 'n "AS IS" EN "AS BESKIKBAAR" basis, sonder enige waarborg van enige aard. SONDER OM DIE VOORGaande Beperking te beperk, ontken KARBONPAY ENIGE EN ALLE GARANTIES VAN ENIGE Soorte, OF UITDRUKKEND, OF WETENSKAPLIK AANGAANDE KARBONPAY-WEBWERK EN DIENS INGESLOTEN, INGESLOTEND, EN NIE BELANGRIK, NIE BELANGRIK, ENN BESKIKBAAR, NIE BELANGRIJK, NIE BELANGRIK, EN NIE BELANGRIK, NIE BELANGRIK, EN NIE BESKIKBAAR NIE 'N BESONDERE DOEL.

 • KARBONPAY EN SY filiale, vennote, beamptes, werknemers, agente, vennote en lisensiehouers maak geen waarborg dat (i) die diens aan u vereistes sal voldoen; (ii) DIE DIENS SAL TYDELIK, VEILIG OF FOUTVRIJ ONDERBREEK WORD; (iii) die resultate wat uit die gebruik van die diens verkry kan word, sal akkuraat of betroubaar wees; (iv) DIE KWALITEIT VAN ENIGE PRODUKTE, DIENSTE, INLIGTING OF ANDER MATERIAAL WAT DEUR JOU DEUR DIE DIENS GEKOOP OF BEDRYF VIR U VERWAGTINGE; EN (v) ENIGE FOUTE IN DIE Sagteware wat gebruik word om toegang tot die sagteware te verkry, sal reggestel word.

 • ELKE MATERIAAL DOWNLOAD OF ANDER DEUR DIE GEBRUIK VAN DIE DIENSTE BETAAL WORD, TOEGANG TOT U EIE DISKRESIE EN RISIKO, EN U IS SLEGS VERANTWOORDELIK AAN ENIGE SKADE AAN U REKENAARSTOMS OF VERLIES VAN GEGEVENS DAARVAN.

 • GEEN ADVIES OF INLIGTING, OF MONDELIK OF SKRYFLIK, WAT U UIT KARBONPAY OF DEUR OF UIT DIE DIENS BETAAL, SKEP 'N GARANTIE WAT NIE UITDRUKKIG IN DIE DIENSTEVOORWAARDES GEDIEN WORD NIE.

 • 'N KLEIN PERSENTASIE VAN GEBRUIKERS KAN EPILEPTIESE BETREKKINGS OPEER BELEEF WANNEER DIT LOS PATRONE OF AGTERGRONDE OP' N REKENAARSKERM BESKRYF WORD, OF TERWYL DIE DIENS GEBRUIK HET. VEILIGE VOORWAARDES KAN VORIGE ONOPGESPREEKE EPILEPTIESE SIMPTOME OOK GEBRUIK VIR GEBRUIKERS WAT GEEN GESKIEDENIS VAN VOORAF GEDRAGTE OF EPILEPSIE HET NIE. AS U, OF ENIGE IN U GESIN, 'N EPILEPTIESE TOESTAND HET, RAADPLEK U GENEESHEER VOOR DIE GEBRUIK VAN DIE DIENS. STOP onmiddellik die gebruik van die diens en raadpleeg u geneesheer as u enige van die volgende simptome ervaar terwyl u die diens gebruik: DIZZINESS, GEWYSIGE GESIG, OOG OF MUSKELTREKKING, KWALITEIT, KWALITEIT, KWALITEIT, KWALITEIT, KWALITEIT, KWALIGHEID, KWALITEIT, KWALITEIT, KWALITEIT.

 

BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

U VERSTAAN EN UITKRYF DAT KARBONPAY EN SY filiale, vennote, beamptes, werknemers, agente, vennote en lisensiehouers nie aanspreeklik sal wees vir verlore winste, verliese, skade, verlies TOEVAL, SPESIALE, GEVOLG OF SKADELIKE SKADE, SELFS ALS KARBONPAY AANGEBIED IS VAN DIE MOONTLIKHEID VAN Sulke SKADE, MET BETREKKING TOT KARBONPAY, DIE DIENS OF ENIGE INHOUD WAT OP DIE DIENS VERSKUF OF OPGELADE WORD.

AS 'N HOF UITGESLOTEN KARBONPAY AANSPREEKLIK VIR SKADE WAT DIE VOORWAARDE NIE weerstaan nie, GAAN DIE GEBRUIKERSAANSPREEKLIKHEID VAN KARBONPAY NIE UIT OF IN VERBINDING MET DIE SERVICE ORY IN DIE GEBRUIK IN DIE GEBRUIK TOE INHOUD BESKIKBAAR OP OF DEUR DIE DIENS OORHOUD EEN HONDERD VSA DOLLARS (US $ 100,00).

DIE BEPERKINGS VAN HIERDIE GEDEELTE IS VAN TOEPASSING OP ENIGE AANSPREEKLIKHEIDSTEORIE, OF dit OP GARANTIE, KONTRAK, STATUTE, TORT (INSLUITEND NEGLIGHEID), VERBRUIKERSBESKERMINGSWET, OF ANDER INGELYK IS, VEREENKOMING VEREENKOMSTIG IS, HIERVAN HIERVAN VERKLARING IS DOEL.

UITSLUITINGS EN BEPERKINGS

Sommige JURISDIKSIES MOET NIE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DIE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPREEKLIKHEID TOEVOOR VOORSLUITENDE OF GEVOLG SKADE TOEGELAAT NIE. VOLGENS hiervan mag sommige van die bogenoemde beperkings nie op u van toepassing wees nie.

Arbitrasie, beheersreg en jurisdiksie

U stem in dat as u 'n geskil met KarbonPay het wat op enige manier verband hou met hierdie diensbepalings of toegang tot of gebruik van die diens, u ons eers sal kontak en die geskil informeel met ons sal probeer oplos. As ons nie in staat is om die geskil informeel op te los nie, stem ons elkeen in om enige eis, geskil of kontroversie (uitgesluit eise vir bevele of ander billike verligting) wat uit of in verband met of verband hou met hierdie voorwaardes op te los deur bindende arbitrasie deur die Amerikaner Arbitrasievereniging (“AAA”) ingevolge die kommersiële arbitrasiereëls en aanvullende prosedures vir verbruikersverwante geskille wat dan van toepassing is op die AAA, behalwe soos hierin uiteengesit. Die Federale Arbitrasiewet (“FAA”) en die federale arbitrasiewet is van toepassing op hierdie diensbepalings. Tensy u en AAA anders ooreengekom het, sal die arbitrasie plaasvind in die land waar u woon. As u van plan is om arbitrasie te versoek, moet u eers skriftelike kennisgewing aan KarbonPay stuur van u voorneme om te arbitreer ("Kennisgewing"). Die kennisgewing aan KarbonPay moet gestuur word deur die kennisgewing per e -pos te stuur na: Support@KarbonPay.com.

Die kennisgewing moet (i) die aard en grondslag van die eis of geskil beskryf; en (ii) die spesifieke verligting wat aangevra word, uiteensit. Elke party is verantwoordelik vir die betaling van enige AAA-lêer-, administratiewe en arbiterfooie in ooreenstemming met AAA-reëls, behalwe dat KarbonPay vir u redelike aansoek-, administratiewe en arbiterfooie sal betaal as u eis vir skadevergoeding nie $ 75,000 oorskry nie en nie ligsinnig (gemeet aan die standaarde uiteengesit in die Federale Reël van Burgerlike Prosesreg 11 (b)). Elke toekenning wat deur die arbiter gelewer word, sal die koste van arbitrasie, redelike prokureursgelde en redelike koste vir deskundige en ander getuies insluit, en enige uitspraak oor die toekenning wat deur die arbiter gelewer word, kan in 'n hof van bevoegde jurisdiksie verskyn. Niks in hierdie afdeling sal enige van die partye verhinder om 'n bevel of 'n ander billike verligting van die howe te vra vir aangeleenthede wat verband hou met datasekuriteit, intellektuele eiendom of ongemagtigde toegang tot die Diens nie. ALLE EISE MOET IN DIE INDIVIDUELE KAPASITEIT VAN DIE PARTYE GEBOU WORD, EN NIE AS 'N EINDE- OF KLASLID IN ENIGE GEDEELTE KLAS OF VERTEENWOORDIGING NIE, EN TENAAR ONDERSTEM OOK, MAG DIE ARBITRATEUR NIE EEN KONSOLIDAAT MEER NIE. U stem hiermee in dat u, en deur karbonpay, in hierdie voorwaardes ingaan, elk die reg op 'n proef deur die jurie afwend of aan 'n klasaksie deelneem.

As die verbod op klasgedinge en ander eise namens derde partye wat hierbo vervat is, nie afdwingbaar is nie, is al die voorafgaande taal in hierdie afdeling nietig.

As 'n eis om een of ander rede in die hof eerder as in arbitrasie aangaan, word die geskil beheer deur die wette van die staat Texas en die FAA sonder inagneming van of toepassing van die bepalings van die regsbotsing of u staat of land van verblyf en testament uitsluitlik by die federale of staatshowe in Dallas County, Texas, Verenigde State gebring word. U gee toestemming vir die jurisdiksie van en die plek in sulke howe en gee afstand van enige besware teen 'n ongerieflike forum.

Taal

Enige vertaling van die diensvoorwaardes word gedoen vir plaaslike vereistes, en in geval van 'n geskil tussen die Engelse en enige nie-Engelse weergawe, geld die Engelse weergawe.  In die geval van 'n geskil, bevestig u dat u versoek het dat die diensvoorwaardes en alle verwante dokumente in Engels opgestel word.

Algemene inligting

Die Diensvoorwaardes vorm die volledige ooreenkoms tussen u en KarbonPay en reguleer u gebruik van die Diens, en vervang die vorige ooreenkomste tussen u en KarbonPay met betrekking tot die Diens. As enige bepaling van hierdie diensvoorwaardes ongeldig geag word, sal die res van die diensbepalings ten volle van krag bly. Hierdie diensbepalings en die regte wat verleen is en die verpligtinge wat hieronder aangegaan word, mag op geen manier deur u oorgedra, toegewys of gedelegeer word nie.

KarbonPay mag hierdie diensbepalings vrylik toewys, en u stem uitdruklik in dat alle intellektuele eiendomsregte wat hieronder aan KarbonPay gelisensieer is, insluitend enige regte op inhoud, sonder u toestemming aan die geadresseerde van KarbonPay oorgedra kan word. Die versuim van KarbonPay om enige reg of bepaling van die Diensvoorwaardes uit te oefen of af te dwing, behels nie 'n afstanddoening van sodanige reg of bepaling nie.

KONTAK INLIGTING

As u enige vrae of opmerkings oor hierdie diensvoorwaardes het, moet u ons asseblief kontak by:

E -pos: Support@KarbonPay.com

WYSIGINGS AAN DIE DIENSVOORWAARDES

Ons behou die reg voor om ons diensbepalings na goeddunke en te eniger tyd te verander. As ons ons diensbepalings verander, sal ons (i) u via e -pos en/of 'n prominente kennisgewing oor ons dienste laat weet en (ii) die opgedateerde diensbepalings op die webwerf plaas en die effektiewe datum van die diensbepalings opdateer. . U word aangeraai om die diensbepalings gereeld te hersien vir enige veranderinge.

 

U volgehoue gebruik van ons webwerf na die plaas van veranderinge, beteken dat u hierdie veranderinge aanvaar.

bottom of page